تبلیغات
زندگی زیباست ای زیبا پسند
زندگی زیباست ای زیبا پسند

اشکهای من از غصه نیست

فقط...
چشمهای من خجالتیست
چشمانم به وقت دیدنت " عرق " میکند !

اما...

تو این را باور نکن...

غصه از اشکهای من میبارد...!


چه زود..... دلخوشی هایمان .... خاطره شد!.... امید را ...... بگو.... کجا کاشتیم..... که سبز نشد

 و هیچ كس نفهمید كه چه شدم...
نه ماه بودم، نه خورشید...
اما هیچ دلی سراغ مرا از آسمان تنهایی اش نگرفت
گویی ابرها هیچ اند
و فقط ابرند و باید ببارند...
و تنها باریدم...
خسته ام...


خسته از باریدن و تمام نشدن
خسته از بودن و نبودن...
اما باید رفت
آنكه رفت ، رسید

پس باید رفت و رسید...

 و هیچ كس نفهمید كه چه شدم...
نه ماه بودم، نه خورشید...
اما هیچ دلی سراغ مرا از آسمان تنهایی اش نگرفت
گویی ابرها هیچ اند
و فقط ابرند و باید ببارند...
و تنها باریدم...
خسته ام...


خسته از باریدن و تمام نشدن
خسته از بودن و نبودن...
اما باید رفت
آنكه رفت ، رسید

پس باید رفت و رسید...

http://s1.picofile.com/file/7223722789/AllFoto_ir_2209.jpg دوشنبه 10 بهمن 1390 توسط فائزه - | نظرات ()

با هم...

روز محشر با کسی که دوستش داری محشور خواهی شد...یعنی ما با هم...


چقدر برای تموم شدن دنیا بی تابم ....

http://mypix.ir/wp-content/uploads/2011/05/Www.MyPix_.ir584.jpgدوشنبه 10 بهمن 1390 توسط فائزه - | نظرات ()

خاک

مشت بر زمین ، تكه ای خاک برداشتم . . .

بویدمش

بوسـیدمش . . .

خدایا این همان  یار  خلق نشده من است...
دوشنبه 10 بهمن 1390 توسط فائزه - | نظرات ()

افسوس

 
 
خداوندا
تو خیلی بزرگی و من خیلی کوچک
ولی جالب اینجاست
تو به این بزرگی من کوچک را فراموش نمیکنی
ولی من به این کوچکی تو را فراموش کرده ام......


دوشنبه 10 بهمن 1390 توسط فائزه - | نظرات ()اشکهای من از غصه نیست

فقط...
چشمهای من خجالتیست
چشمانم به وقت دیدنت " عرق " میکند !

اما...

تو این را باور نکن...

غصه از اشکهای من میبارد...!


فائزه -

بهمن 1390
دی 1390

بازدیدهای امروز :
بازدیدهای دیروز :
كل بازدیدها :
كل مطالب :

RSS 2.0

كد ماوس

 و هیچ كس نفهمید كه چه شدم...
نه ماه بودم، نه خورشید...
اما هیچ دلی سراغ مرا از آسمان تنهایی اش نگرفت
گویی ابرها هیچ اند
و فقط ابرند و باید ببارند...
و تنها باریدم...
خسته ام...


خسته از باریدن و تمام نشدن
خسته از بودن و نبودن...
اما باید رفت
آنكه رفت ، رسید

پس باید رفت و رسید...

 و هیچ كس نفهمید كه چه شدم...
نه ماه بودم، نه خورشید...
اما هیچ دلی سراغ مرا از آسمان تنهایی اش نگرفت
گویی ابرها هیچ اند
و فقط ابرند و باید ببارند...
و تنها باریدم...
خسته ام...


خسته از باریدن و تمام نشدن
خسته از بودن و نبودن...
اما باید رفت
آنكه رفت ، رسید

پس باید رفت و رسید...

http://s1.picofile.com/file/7223722789/AllFoto_ir_2209.jpg 
دوشنبه 10 بهمن 1390 | نظرات ()
روز محشر با کسی که دوستش داری محشور خواهی شد...یعنی ما با هم...


چقدر برای تموم شدن دنیا بی تابم ....

http://mypix.ir/wp-content/uploads/2011/05/Www.MyPix_.ir584.jpg
دوشنبه 10 بهمن 1390 | نظرات ()
مشت بر زمین ، تكه ای خاک برداشتم . . .

بویدمش

بوسـیدمش . . .

خدایا این همان  یار  خلق نشده من است...

دوشنبه 10 بهمن 1390 | نظرات ()
 
 
خداوندا
تو خیلی بزرگی و من خیلی کوچک
ولی جالب اینجاست
تو به این بزرگی من کوچک را فراموش نمیکنی
ولی من به این کوچکی تو را فراموش کرده ام......دوشنبه 10 بهمن 1390 | نظرات ()